Start

Välkommen till Prima Städ AB!

Prima Städ erbjuder omfattande och kundanpassad städservice för företag och organisationer inom storstockholm.

Företagskunder

 

Kvalitet, service och långsiktighet! Vi ser på våra uppdrag som långsiktiga förtroenden, där vi förväntas leva upp till högt ställda krav på utförande och kvalitet.

 

Vi har även Nöjd kund-garanti! Om du inte är nöjd med resultatet åtgärdar vi det direkt.

 

 • Kontorsstädning
 • Storstädning
 • Byggstädning
 • Flyttstädning
 • Fönsterputs
 • Specialuppdrag

 

 

Privatkunder

 

Låt oss förenkla er vardag! Prima erbjuder er som privatkund flera typer av tjänster anpassade efter just era behov.

 

Oavsett om det gäller enskilda tillfällen eller om ni tecknar ett abonnemang kan ni som privatkund vara säker på att vi alltid utför uppdrag med hög kvalitet och finish, med målet att ni ska bli så nöjd som möjligt!

 

Vi har även Nöjd kund-garanti! Om du inte är nöjd med resultatet åtgärdar vi det direkt.

 

 • Hemstädning
 • Storstädning
 • Flyttstädning
 • Fönsterputs
 • Specialuppdrag

 

Tjänster

 

Vi servar över våra kunder med städning, golvvård, mattor, mattvätt, gardiner, fönsterputs, städutrustning, förbrukningsmaterial samt entrémattor.

 

Vi städar allt från små kontor till kontorskomplex och affärslokaler på flera tusen kvadratmeter. Vi utför även storstädningar och flyttstädningar.

 

 

 

Pålitlig service- Professionella resultat!

Om oss

Vi är ett litet privat företag med medarbetare som personligen tar ansvar för våra kunders välbefinnande.

 

Vår affärsidé är att erbjuda företagskunder effektiva lösningar inom städning grundade på tydlig miljö-, kvalitets- och serviceprofil, samt nära kundrelationer.

 

Vi har lång erfarenhet av all slags städning och har stora resurser och kunskap inom reguljär- och specialstädning.

 

Vår målsättning är ett långsiktigt samarbete med kunden grundat på förståelse av kundens behov och på en väl fungerande ömsesidig relation, varvid kvaliteten säkerställs genom kontinuerlig kvalitetsuppföljning samtidigt som vi sätter service, kvalitet, miljö, säkerhet och personligt ansvar i fokus.

 

Kvalitetspolicy

Prima Städs verksamhet bedrivs så att våra kunder erhåller ett mervärde genom att nyttja oss som långsiktig partner.

 

Kvalitetssystemet ska vara utformat och tillämpat så att det utgör ett medel för att successivt förbättra och effektivisera verksamheten.

 

Detta uppnås genom att:

•med en helhetssyn förstå våra kunders verksamhet, behov, krav och förväntningar.

•våra tjänster anpassas och levereras på rätt sätt och i tid.

•vi uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.

•medarbetarna är kompetenta och medvetna om betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet.

•medarbetarna stöds av effektiva hjälpmedel i form av metoder, verktyg, utrustning och stödsystem samt utbildning.

 

Miljöpolicy

Prima Städs ambition är att vara ett ledande städföretag med miljöanpassade metoder och material.

 

För att nå denna status har Prima Städ ett mycket nära samarbete med leverantörer av material och utrustning. Prima Städ verkar aktivt för en bättre miljö och miljöarbetet bedrivs inom hela företaget.

•Våra lokalvårdare använder enbart miljöanpassade kemikalier utan färgämnen och perfym.

•Vi maskintvättar allt städmaterial i miljöklassade tvättmedel och återvinner trasor, snabbgarn och dylikt.

•Torra städmetoder, minimerad användning av engångsmaterial och samordnade transporter är andra faktorer som bidrar till en miljöanpassad städning.

•I vår administration använder vi naturligtvis miljöklassade produkter och förbrukningsmaterial. Vi utnyttjar även återvinningsstationer för sortering av avfall, papper, etc.

•Kontrollering att miljöarbetet sker fortlöpande garanteras av Prima Städ utsedd miljöansvarig och sker periodiskt.

 

Copyright @ All Rights Reserved